موسسه سینمائی آیت فیلم


فرم ثبت نام بازیگریمکاتبه با ما

برای گفتگو درباره ایجاد زمینه های همکاری در عرصه تولید فیلم منتظر دریافت پیام شما هستیم

برای پخش بین المللی آثار سینمای ایران آماده گفتگو با شما هستیم

.

شماره تماس:  22294189 – 021

آدرس ایمیل ما :  info@ayatfilm.ir