موسسه سینمائی آیت فیلم


فرم ثبت نام بازیگریمکاتبه با ما

برای گفتگو درباره ایجاد زمینه های همکاری در عرصه تولید فیلم منتظر دریافت پیام شما هستیم

شماره تماس:  22725114 – 021

آدرس ایمیل ما :  info@ayatfilm.ir