برای گفتگو درباره ایجاد زمینه های همکاری در عرصه تولید فیلم منتظر دریافت پیام شما هستیم

برای پخش بین المللی آثار سینمای ایران آماده گفتگو با شما هستیم

.

شماره تماس:  22294189 – 021

آدرس ایمیل ما :  info@ayatfilm.ir